Sefydlu’r Ffowndri - Citizen Science: New Agendas, Broader Impacts

College of Science

Speaker

Professor Jennifer Preece

Speaker's Biography

Mae Jennifer Preece yn Athro ac yn Ddeon Emerita yn yr Ysgol Wybodaeth ym Mhrifysgol Maryland, UDA. Mae ganddi ddiddordeb yn sut y gallai Rhyngweithiad rhwng Dyn a Chyfrifiadur (HCI) a Chynllunio Rhyngweithiad gefnogi cymunedau i gasglu a dogfennu data bioamrywiaethol ac amgylcheddol drwy brosiectau gwyddoniaeth dinasyddion. Ar hyn o bryd, hi yw’r prif ymchwiliwr sy’n gweithio ar brosiect ynghylch prosiectau amgylcheddol wedi’u harwain gan gymuned. Mae hi’n Gymrawd SIGCHI, awdures casgliad eang o erthyglau wedi’u cyhoeddi, ac yn gyd-awdures Interaction Design: Beyong HCI (rhifyn 4, 2015).

From: July 26, 2018, noon
To: July 26, 2018, 1:30 p.m.
Location: Mall Room, Taliesin Create, Swansea University, Singleton Park, SA2 8PZ, Swansea

Join us for the latest in the series of the Founding the Foundry lectures as we welcome Ben Shneiderman and Jennifer Preece to the Computational Foundry for a two-part Founding the Foundry lecture. Jenny will give a talk on Thursday 26th July, 12:30pm (lunch from 12:00pm)

Citizen science employs design methods to organize communities of various sizes to provide reliable and trusted data that creates measurable and meaningful impacts. Compelling examples drawn from biodiversity and environmental science will illustrate new paradigms for doing research in which experts partner with citizens to exploit digital technologies to achieve scientific and broader societal impacts. New agendas that arise from citizen science include resolving the tension between encouraging public participation and ensuring reliable and trusted data.


Contact: Julia Harrison (Email: j.f.harrison@swansea.ac.uk) - Telephone: 01792604347


Event created by: j.f.harrison

 
  en-gb