Preswyl y Ffowndri Gyfrifiadol (Susan Dray David Siegel) Cyflwyniad i Gronfa Ymchwil Her Fyd-eang (GCRF) a Chronfa Newton gyda’r Siaradwr Gwadd Dr Susan Dray

College of Science

- A CHERISH Digital Economy Research Centre Event

Speaker

Dr Susan Dray

Speaker's Biography

Cefndir Dr Susan Dray
Mae Susan M. Dray, PhD, CUXP, yn arweinydd adnabyddus ym maes defnyddioldeb, ffactorau dynol a rhyngweithiad rhwng dyn a chyfrifiadur. Mae gan Susan PhD o UCLA, a BA o Mills College, mewn Seicoleg ac mae hi’n Board Certified User Experience Professional (CUXP).

Cyfrannodd at sefydlu’r Association for Computing Machinery (ACM) Special Interest Group in Computer-Human Interaction (SIGCHI). Fe’i hetholwyd yn Gymrawd yr Human Factors and Ergonomics Society ym 1994. Yn 2006 derbyniodd Wobr Cyfraniad Oes gan SIGCHI ac fe’i henwyd yn Beiriannydd o Fri gan ACM yn 2008. Hi yw’r Cyfarwyddwr Cyhoeddiadau presennol ar Fwrdd Cyfarwyddwyr yr Usability Professionals’ Association (UPA).

Ers 1993 fel Llywydd Dray & Associates, Inc., mae hi wedi cyflawni ymchwil cyd-destunol ar ddefnyddwyr ethnograffig, gwerthusiad defnyddioldeb, ac ymgynghori ar ddyluniad rhyngwynebau ar gyfer ystod eang o gynnyrch, systemau a rhaglenni. Mae hi wedi gweithio mewn sawl gwlad ledled y byd ac yn enwog am ei harbenigedd mewn astudiaethau defnyddwyr rhyngwladol. Ymhlith ei rhestr hirfaith o gleientiaid mae sefydliadau fel AT&T, Cargill, eBay, Ericsson, Hewlett Packard, Ideo, Intel, Intuit, Medtronic, Microsoft, Motorola, Nortel, SAP, Siemens, Sun Microsystems, Symantec, Texas Instruments, Trane, a Xerox, i enwi dim ond rhai.

From: June 5, 2018, 10 a.m.
To: June 5, 2018, noon
Location: Zoology Museum, Wallace Building, Swansea

This session will start by providing an overview of the GCRF and Newton Fund, you will learn all about these funding streams and how they can support and fund your research projects. The session will also include details on any current open opportunities for funding. The session will also include some details on what Overseas Development Assistance (ODA) means and how to best demonstrate compliance when putting together funding applications. The session will conclude with a presentation from Susan Dray

This talk is targeted at academics but open to everyone


Contact: Julia Harrison (Email: j.f.harrison@swansea.ac.uk)

Website: http://www.swansea.ac.uk/science/computationalfoundry/events/computationalfoundryresidency/


Event created by: j.f.harrison

 
  en-gb