Everything Change: Pan mae'r stori'n newid, gyda Margaret Atwood


This event is part of the Taliesin Arts Centre series

Speaker

Margaret Atwood
Sadaf Saaz

Speaker's Biography

Mae Margaret Atwood yn awdures sydd wedi cyhoeddi mwy na 50 llyfr o ffuglen, barddoniaeth, ysgrifau beirniadol a nofelau graffeg, ac mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i dros 45 iaith. Cyhoeddwyd Dearly, ei chasgliad farddonol gyntaf ers dros degawd, ym mis Tachwedd 2020. Enillodd ei nofel ddiweddaraf, The Testaments, wobr Booker yn 2019. Mae’n ddilyniant hir-ddisgwyliedig i The Handmaid’s Tale, sydd nawr yn gyfres deledu arobryn. Ymhlith ei gweithiau ffuglen eraill mae Cat’s Eye, oedd ar rhestr fer gwobr Booker yn 1989; Alias Grace, a enillodd wobr Giller yng Nghanada a’r Premio Mondello yn yr Eidal; The Blind Assassin, enillydd y Booker yn 2000; The MaddAddam Trilogy; a Hag-Seed. Mae’r gwobrau y mae wedi ennill yn cynnwys Gwobr Heddwch y German Book Trade, y Franz Kafka International Literary Prize, gwobr cyfraniad oes y PEN Center USA, a gwobr Innovator gan y Los Angeles Times. Mae’n byw yn Nhoronto.

Mae Sadaf Saaz yn lenor, entrepreneur, biolegydd moleciwlaidd ac ymgyrchydd dros hawliau menywod. Mae hi'n gyfarwyddwr Dhaka Lit Fest, a gyd-sefydlodd yn 2011. Mae'n rhedeg cwmni cynhyrchu celfyddydau a chynnwys, yn ogystal a The Junction, gofod perfformio yn Dhaka. Mae hi’n aelod o’r sefydliad actifydd menywod Naripokkho, a hi yw Cadeirydd cyntaf Safety Assistance for Emergencies (SAFE), sy’n gweithio ym maes ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Mae Sadaf yn awdur casgliad o gerddi o’r enw Sari Reams, ac mae ei monologau’n seiliedig ar straeon menywod Bangladeshaidd, Je Kotha Jai Na Bola (Yr hyn na ellir ei ddweud), wedi cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ym Mangladesh.

From: June 10, 2021, 7 p.m.
To: June 10, 2021, 9 p.m.
Location: Online Event - Please see description

‘Because when the story changes, everything changes.’ — Christina Fuentes and Tom Rivett-Carnac, The Future We Choose

In Everything Change’s opening event, the novelist, poet, inventor and two-time winner of the Booker Prize, Margaret Atwood, will discuss the role storytelling might play in meeting the challenges of the climate crisis. How might authors, screenwriters and poets contribute to a revolution of the communal imagination? And what are the creative risks of doing so? How do we discover new forms of storytelling for the moment in which humanity finds itself, and where and by whom should these new stories be told? How might storytellers contribute beyond the orbit of their expertise, in the worlds of science, policy and conservation?

Join Margaret Atwood as she explores these questions with reference to her own work and remarkable career, in conversation with Sadaf Saaz, director of the Dhaka Lit Fest.

Booking is essential to access this free, online event. Live English-language captioning will be available.


Contact: Nia Mills (Email: n.s.mills@swansea.ac.uk)

Website: https://www.taliesinartscentre.co.uk/en/performances?id=58822

Facebook


Event created by: b.e.forrest

 
  en-gb