Digwyddiad WiST: Cyfrinachon 365

Registration is required

Register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/wist-event-the-secrets-of-365-tickets-150715669625

Speaker

Kate Doodson, Joine Chief Executive of Cosmic.

Speaker's Biography

Cosmic yw un o'r prif fentrau cymdeithasol yn y De Orllewin ac mae'n cael ei gydnabod ledled y DU am ei gyflawniadau a'i ddatblygiad parhaus. Mae Kate yn geek ar ôl treulio 20 mlynedd yn y diwydiant TG, gyda llawer ohonynt yn fusnesau meddalwedd TG sy'n cael eu rhedeg gan fenywod.

Mae Kate yn arbenigo yn y Dyfodol Digidol a defnydd strategol o dechnoleg digidol i drawsnewid prosesau busnes. Mae hi'n frwdfrydig am sicrhau bod sefydliadau'n defnyddio technoleg ddigidol i wella cynhyrchiant a ffynnu, yn enwedig yn yr economi wledig. Mae Kate yn cyflwyno darlithoedd yn rheolaidd ledled y DU ac yn rhyngwladol ar Drawsnewid Digidol.

Mae Kate yn aelod o grŵp llywio Clwstwr Seiberddiogelwch y De Orllewin, Tech South West. Mae hi'n Llywodraethwr ac Aelod o'r Bwrdd ym Mhrifysgol Marjon a Choleg De Dyfnaint. Fe wnaeth ei gyrfa flaenorol mewn Peirianneg Sifil ei galluogi i weithio'n helaeth yn y DU a thramor. Mae Kate wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau Menywod mewn TG, fel Eiriolwr TG y Flwyddyn, a derbyniodd wobrau gan wobrau Tech4Good, Social Enterprise UK a Venus. Mae hi wedi ei rhestru ar Fynegai WISE 100 2020 fel Arweinydd Cymdeithasol y Flwyddyn.

From: June 25, 2021, 11:45 a.m.
To: June 25, 2021, 1:15 p.m.
Location: Event will be held via Zoom. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar Zoom., Online Event - Please see description

Networking event for Women in STEM, or those with a keen interest in the fields.

Unlocking the power of Office 365 including future digital trends.

Are you up to date with the latest technology? Have you harnessed the power that Microsoft Office 365 can bring?

There are over 34 different apps to use inside 365 and here we will discuss how to use them to improve your workplace, increase collaboration and make your life easier.

In this talk, Kate Doodson, Joint Chief Executive of Cosmic, will give you insights into what’s coming and how you can make the most of this hidden and varied landscape that we have at our fingertips.

This event is designed for people of all technical abilities, so please come along and feel free to ask any questions you might have!


Contact: Megan Chick (Email: megan.chick@swansea.ac.uk)

Website: https://www.eventbrite.co.uk/e/wist-event-the-secrets-of-365-tickets-150715669625


Event created by: megan.chick

 
  en-gb