'Child Holocaust Survivors': Stories and Silences - Dr Rebecca Clifford

Registration is required

Register at: https://bit.ly/storiesandsilences

College of Arts and Humanities

Speaker

Dr Rebecca Clifford

Speaker's Biography

Mae Rebecca Clifford, yn Athro Cysylltiol mewn Hanes Modern ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei llyfr diweddaraf am fywydau ar ôl y rhyfel plant a oroesodd yr Holocost, Survivors: Children's Lives After the Holocaust (Yale University Press 2020), wedi cael ei enwebu am wobrau llyfrau ffeithiol gorau Prydain, ei gynnwys ar restr hir Gwobr Lenyddol Wingate ac wedi'i enwi'n un o Lyfrau’r Flwyddyn 2020 gan The Telegraph. Ar hyn o bryd, mae hi'n gweithio ar lyfr am blant 'Lingfield', grŵp o blant a oroesodd y daethpwyd â nhw i Brydain ym 1945 a 1946, y gofalwyd amdanynt ac arsylwyd yn agos arnynt gan Anna Freud a'i chylch o seicdreiddwyr. Ariannwyd ei hymchwil ddiweddar gan yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme a Sefydliad Addysgol yr Holocost.

From: April 28, 2021, 1 p.m.
To: April 28, 2021, 2 p.m.
Location: Online Event - Please see description

What circumstances shape what we can and cannot say when we tell the stories of our lives? In this talk, Rebecca Clifford will examine seventy-five years of oral history with child survivors of the Holocaust, considering how child survivors told their stories in changing historical contexts through the twentieth and early twenty-first centuries – and probing the connection between acts of speaking and later memories. This talk will be of interest not only to teachers and students of the Holocaust, but to anyone interested in storytelling, oral history, and the question of how we make sense of our earliest memories.


Contact: Cultural Institute - Swansea University (Email: cultural-institute@swansea.ac.uk)

Website: https://bit.ly/storiesandsilences


Event created by: m.t.hughes

 
  en-gb