Cynllunio ar gyfer Dementia

Registration is required

Register at: https://attendee.gotowebinar.com/register/8173596130920111371

College of Human and Health Sciences

Event Organised By : Centre for Ageing and Dementia Research

A Centre for Ageing and Dementia Event

This event is part of the CADR Webinars 2021 series

Speaker

Nigel Fortt
Sharon Cook

Speaker's Biography

Nigel Fortt
Helo, Nigel ydw i ac mae gen i dros ugain mlynedd o brofiad yn Altro, ar hyn o bryd yn cynghori cwsmeriaid am dai cymdeithasol a fforddiadwy ac addasiadau ystafell ymolchi. Rwy'n gweithio gyda chwsmeriaid yng Ngorllewin Lloegr a De Cymru, o Sir Gaerfyrddin draw i Bracknell, a Tewkesbury i lawr i Arfordir y De.

Sharon Cook
Helo, Sharon ydw i, Ymgynghorydd Manyleb Altro ar gyfer De Cymru, Bryste a Chaerfaddon ac rydw i wedi gweithio i Altro am y deng mlynedd diwethaf.

Y minnau sy’n gyfrifol am helpu cwsmeriaid gyda manyleb cynhyrchion Lloriau a Muriau Altro. Rwy'n gweithio gyda Phenseiri, Dylunwyr Mewnol a Defnyddwyr Terfyn, yn bennaf o fewn y Sector Gofal Iechyd ac Addysg.

From: April 27, 2021, noon
To: April 27, 2021, 1 p.m.
Location: Online Event - Please see description

With an ageing population increasing the number of dementia cases, this CPD has been designed to give delegates an overview of the fundamental aspects of designing for dementia environments.

This session covers:

- symptoms of dementia
- the impact of visual impairment
- the effect of colour and contrast
- Department of Health design guidance


Contact: Kimberley Mepham (Email: kimberley.mepham@swansea.ac.uk)

Website: https://www.cadr.cymru/en/event-info.htm?id=224

Twitter


Event created by: kimberley.mepham

 
  en-gb