Darlith Gwadd - Syr Peter Gross Y Gangen Leiaf Peryglus: Y farnwriaeth heddiw

Registration is required

Register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/sir-peter-gross-guest-lecture-tickets-124981355599

Hilary Rodham Clinton School of Law

Speaker

Sir Peter Gross

Speaker's Biography

Syr Peter Gross:

Mae'r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Ustus Peter Gross (Syr Peter Gross) wedi mwynhau gyrfa gyfreithiol amlwg dros 40 o flynyddoedd ac ymunodd â Twenty Essex fel cyflafareddwr amser llawn ym mis Hydref 2019.

Fe'i penodwyd yn Brif Farnwr ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol ym mis Ionawr 2018. Mae wedi ymgymryd â sawl ymweliad barnwriaethol dramor, gan gynnwys Jamaica, Gaiana, Kazakhstan, Pacistan, Bahrain, Qatar, Irac, yr Ariannin, UDA, Iorddonen, Brwnei, Singapôr ac Uzbekistan ers 2003.

Mae Syr Peter yn Gyd-gadeirydd Gweithgor Rheoli Achosion Fforwm Rhyngwladol Sefydlog y Llysoedd Masnachol (SIFoCC), "Rhagdybiaethau Gweithio – Arfer Gorau Rhyngwladol" a bydd yn adrodd i gyfarfod y SIFoCC yn Singapôr ym mis Mawrth 2020.

Ar ôl iddo ymddeol o'r Llys Apêl, penodwyd Syr Peter yn Llywydd Sefydliad Slynn ym mis Tachwedd 2019, sy'n ymroddedig i gyflwyno Rheolaeth y Gyfraith yn rhyngwladol.

Penodwyd Syr Peter i'r Llys Apêl yn 2010 ac fe'i penodwyd yn Ddirprwy Uwch-farnwr Llywyddol dros Gymru a Lloegr ym mis Hydref 2011. Ar ôl hynny, daeth yn Uwch-farnwr Llywyddol dros Gymru a Lloegr rhwng mis Ionawr 2013 a mis Rhagfyr 2015. Etholwyd Syr Peter, sy'n feinciwr Cymdeithas Gray’s Inn, yn aelod o'r Pwyllgor Rheoli (2016-2018), gan wasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli ar gyfer 2018.

Fe’i penodwyd yn Farnwr Is-adran Mainc y Frenhines yn 2001, fe’i gwnaed yn Farnwr y Llys Masnachol yn 2002 ac ef oedd y Barnwr a fu’n Rheoli’r Llys Masnachol o 2009 i 2010. Bu Syr Peter yn Farnwr Gweithredol Cylchdaith y De-ddwyrain (2005 – 2008). Fe’i dynodwyd yn Farnwr y Comisiwn Apeliadau Mewnfudo Arbennig yn 2009 a bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Sefydlog ar Ddiogelwch Barnwrol (2009 – 2011).

Wrth ei waith yn y bar, bu Peter yn ymarfer mewn siambrau masnachol o 1989 yn 3 Essex Court (sydd bellach yn Twenty Essex), ac fe’i penodwyd yn Gwnsler y Frenhines ym 1992. Bu’n arbenigo mewn anghydfodau masnachol a chyflafareddu rhyngwladol, ynghyd ag anghydfodau sy’n ymwneud â chyfraith y morlys (fel bargyfreithiwr a chyflafareddwr).

Bu’r Arglwydd Ustus Gross yn gwasanaethu fel Cofiadur o 1995 tan 2001, ac yn ddiweddarach fel Dirprwy Farnwr yr Uchel Lys, a bu’n cadeirio Cymdeithas Cyfraith Gyffredin a Bar Masnachol Llundain o 1995 tan 1997. Bu hefyd yn cadeirio Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant y Bar (1998 – 2000) a Phwyllgor Cysylltiadau Rhyngwladol y Bar (2001).

From: Dec. 7, 2020, 6 p.m.
To: Dec. 7, 2020, 7 p.m.
Location: Online Event - Please see description

Join us for this guest lecture from Sir Peter Gross, as part of the Institute of International Shipping and Trade Law 20th Anniversary celebrations

---------------------------------------------------------------------


Contact: Baris Soyer


Event created by: e.l.ryland

 
  en-gb