A allwn ni fod yn sicr am unrhyw beth? Archwilio'r berthynas rhwng ffydd a gwyddoniaeth

Registration is required

Register at: https://www.fatsoma.com/campus-life/ihr7s2q2/can-we-be-certain-about-anything-lecture

Speaker

Rt Revd Dr Joanna Penberthy

Speaker's Biography

Magwyd yr Esgob Joanna yng Nghaerdydd ac mae wedi gweithio yn esgobaethau Cymru
a Lloegr. Roedd hi ymhlith y menywod cyntaf i gael eu hordeinio i’r Eglwys yng Nghymru
ym 1997 ac yn 2017 hi oedd y fenyw gyntaf i gael ei chysegru’n Esgob yng Nghymru.
Mae’r Esgob Joanna yn dwlu ar yr hyn sydd gan wyddoniaeth i’w ddweud wrthym am y
byd ac mae hi newydd gwblhau ei PhD mewn Diwynyddiaeth, gan arbenigo mewn maes
ffiseg gwantwm o’r enw “Bells Inequalities”

From: Nov. 14, 2019, 6:30 p.m.
To: Nov. 14, 2019, 8 p.m.
Location: Wallace Lecture Theatre, Wallace Building, Singleton Campus, Swansea, SA2 8PP, Wallace Lecture Theatre, Wallace Building, Swansea University

Join Rt Revd Dr Joanna Penberthy as she explores the relationship between faith and
science and discusses the certainty of anything!


Contact: Sue Fitzpatrick (Email: s.e.fitzpatrick@swansea.ac.uk) - Telephone: 01792 606557

Website: https://business.fatsoma.com/business/pages/campus-life/events/ihr7s2q2

Media


Event created by: s.e.fitzpatrick

 
  en-gb