'Our Planet: Too Big to Fail' Ffilm newydd wedi'i hysbrydoli gan gyfres Our Planet Netflix

Registration is required

Register at: https://bit.ly/37JLlDt

College of Arts and Humanities

Speaker

Bevis Watts – Chief Executive of Triodos Bank UK
Rhiannon Shah - Business Lead, Our Planet Team, WWF-UK

Speaker's Biography

Wedi'i alw gan rai yn y cyfryngau fel 'yr amgylcheddwr cyntaf i redeg banc yn y DU', mae Bevis wedi arwain Triodos Bank UK ers mis Ebrill 2016. Mae wedi treulio dros 20 mlynedd yn gweithio ym maes cynaliadwyedd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan gynnwys deng mlynedd yn y diwydiant ailgylchu, lle creodd Raglen Mecanweithiau Ariannol WRAP a ysgogodd fuddsoddiad gwerth degau o filiynau mewn ailgylchu gan y sector preifat yn gynnar yn y 2000au. Yn ystod ei gyfnod yn arwain Triodos Bank UK, mae'r banc wedi sicrhau twf cryf, wedi lansio cyfrif cyfredol personol a llwyfan cyllido torfol. Mae Bevis bob amser wedi gweithio i sefydliadau a arweinir gan werthoedd a chyn hynny roedd yn brif weithredwr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Avon. Mae ganddo radd fusnes dosbarth cyntaf a PhD mewn Gwyddoniaeth Rheolaeth o Brifysgol Abertawe. Mae hefyd yn Amgylcheddwr Siartredig (MCIWM, CEnv) ac yn Gymrawd yr RSA.

Rhiannon yw arweinydd busnes tîm Our Planet ac mae wedi helpu WWF i greu 2 ffilm ar gyfer busnes - Our Planet: Our Business (2019) ac Our Planet: Too Big To Fail (2020). Bu’n Gyfarwyddwr Creadigol Gweithredol ar un o asiantaethau hysbysebu mwyaf Sgandinafia, ac mae gan Rhiannon dros 15 mlynedd o brofiad mewn marchnata, hysbysebu a chyfathrebu. Mae hi wedi creu ymgyrchoedd B2B a B2C all-lein, ar-lein ac integredig ar gyfer cleientiaid sy’n cynnwys BA, BT, Dell, IKEA a Nike. Mae ganddi radd BA anrhydedd dosbarth cyntaf ac MA o Brifysgol Abertawe mewn Llenyddiaeth Saesneg.

From: Nov. 27, 2020, 1 p.m.
To: Nov. 27, 2020, 2:45 p.m.
Location: Online Event - Please see description

Join us for this special online event featuring a screening of Our Planet: Too Big to Fail and a Q&A with Swansea University Alumni Bevis Watts and Rhiannon Shah

Hosted by Swansea University’s Cultural Institute in collaboration with the Alumni and Development Office and Taliesin Arts Centre.

Inspired by the original Netflix Our Planet series, Our Planet: Too Big To Fail explores the risks of inaction, the impact of investing-as-usual, and the critical role the finance sector can play in the fight for our world. The film combines spectacular footage of the natural world from the Our Planet series with thought-provoking interviews from some of the most influential names in the sector like Sir David Attenborough, Mark Carney, Catherine Howarth, Gillian Tett and Swansea University Alumnus Bevis Watts.

Welcome and Introduction from Professor Elwen Evans QC - Executive Dean PVC, Faculty of Humanities & Social Sciences.

Plus Q&A chaired by Mike Buckle, Professor of Finance, School of Management - with Swansea University Alumni Bevis Watts, CEO at Triodos Bank UK who features in the film and Rhiannon Shah, Business Lead on the Our Planet Team at WWF-UK who helped to create it.

Watch the trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mdo8npIcq2M

Join the conversation #OurPlanetTooBigToFail


Contact: Cultural Institute (Email: cultural-institute@swansea.ac.uk)

Website: https://bit.ly/37JLlDt

Twitter


Event created by: c.magro

 
  en-gb