Darlith Goffa J E Caerwyn a Gwen Williams 2017

College of Arts and Humanities

A Academi Hywel Teifi Event

Speaker

Dr Rhian Andrews

Speaker's Biography

Brodor o Abertawe yw Dr Rhian Andrews. Wedi graddio ym Mangor a Dulyn bu’n darlithio yn yr Adran Geltaidd ym Mhrifysgol y Frenhines, Belffast, nes ymddeol. Ei maes ymchwil yw gwaith Beirdd y Tywysogion, y beirdd llys a ganai yn ystod y cyfnod 1100-1300. Cyhoeddodd erthyglau ar fydryddiaeth, gramadeg, y cyd-destun hanesyddol, themâu llenyddol ac awduriaeth y cerddi hyn. Golygodd gerddi gan dri o’r beirdd yn Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (1996), y seithfed gyfrol yng Nghyfres Beirdd y Tywysogion, prosiect cyntaf y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Golygodd ddetholiad o 33 o gerddi’r gyfres yn ei chyfrol Welsh Court Poems (2007).

From: Nov. 29, 2017, 6 p.m.
To: Nov. 29, 2017, 8 p.m.
Location: Wallace Lecture Theatre, Wallace Building, Swansea University

Canu Crefyddol Elidir Sais (The Religious Poems of Elidir Sais)
Elidir Sais was a court poet in Gwynedd in the second half of the twelfth century. Six of his poems to God survive and the lecture will consider what they tell us about his faith and his religious knowledge. This is a Welsh medium event.


Contact: Sioned Williams (Email: sioned.williams@abertawe.ac.uk) - Telephone: 01792 606535


Event created by: sioned.williams

 
  en-gb