Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021 - Technocamps

Registration is required

Register at: https://bit.ly/TCIWD

Speaker

Kirsty Williams, Welsh Government Education Minister
Jacqueline de Rojas, Chair of the Institute of Coding
Gwen Parry-Jones, CEO of Magnox Ltd
Nia M Davies, Head of Education at BBC Wales

Speaker's Biography

Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru
Mae Kirsty Williams wedi bod yn Weinidog Addysg Cymru ers mis Mai 2016. Hi sy’n arwain Rhaglen Addysg y Llywodraeth, sy’n cynnwys lleihau maint dosbarthiadau babanod, cyflwyno’r system cymorth myfyrwyr fwyaf teg a blaengar yn Ewrop, a thrawsnewid agenda addysg Cymru gyda’r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru. Mae hi wedi bod yn Aelod Cynulliad dros Aberhonddu a Sir Faesyfed er 1999, ac yn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2008 - 2016; arweinydd benywaidd cyntaf plaid wleidyddol Gymreig.

Jacqueline de Rojas CBE, Cadeirydd, Sefydliad Codio | Llywydd, techUK | Llywydd, Digital Leaders
Mae Jacqueline yn un o'r ffigurau amlycaf yn y Diwydiant TG yn y DU. Hi yw Llywydd techUK a'i nod yw cynrychioli'r cwmnïau a'r technolegau sy'n diffinio'r byd y byddwn ni'n byw ynddo yfory heddiw. Hi yw Llywydd Digital Leaders, sy'n rhannu ac yn ysbrydoli'r gorau o drawsnewid digidol yn y DU ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a dielw. Mae hi hefyd yn Gadeirydd y Sefydliad Codio sydd â chenhadaeth i chwalu'r rhwystrau i ddysgu digidol a chyflogaeth, gyda'r gred y dylai dysgu fod yn broses gydol oes a bod gan bawb hawl i wella eu sgiliau. Dyfarnwyd CBE i Jacqueline yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2018 am wasanaethau i Fasnach Ryngwladol mewn Technoleg. Efallai i chi hefyd ei chlywed yn siarad am ei thaith ar Desert Island Discs ar Radio 4 ym mis Mawrth 2019. Mae Jacqueline yn hapus gyda’i gwr, ei thri o blant ac ŵyr bach. Mae hi'n dod o hyd i gydbwysedd yn ei bywyd gyda myfyrdod ac ioga.

Gwen Parry-Jones OBE, Prif Swyddog Gweithredol Magnox Ltd
Dechreuodd Gwen Parry-Jones OBE ei gyrfa ym 1989 fel ffisegydd adweithyddion yng ngorsaf bŵer Magnox Wylfa Newydd, cyn ymgymryd â sawl swydd reoli yn British Energy ac yna EDF Energy, yn y DU a Chanada. Yn 2008 daeth hi’n Gyfarwyddwr gorsaf bŵer Heysham 1 a hi oedd y fenyw gyntaf yn y DU i redeg gorsaf ynni niwclear. Yn ystod ei hamser yn EDF Energy, dyfarnwyd Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) i Gwen am ei gwasanaethau i wyddoniaeth a thechnoleg. Cyn ymuno â Magnox Ltd, roedd Gwen yn Gyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Gweithrediadau yn Horizon Nuclear Power. Gwen yw Llywydd presennol y Sefydliad Niwclear ac mae hi hefyd yn Gymrawd y Sefydliad Ffiseg.

Nia M Davies, Pennaeth Addysg BBC Wales
Mae Nia yn gyfrifol am gomisiynu cynnwys addysgol ac arwain ar gynyrchiadau addysgol i Gymru. Mae Addysg BBC yn cynhyrchu BBC Bitesize, BBC Teach ac ymgyrchoedd addysgol a'u nod yw trawsnewid bywydau trwy addysg. Yn ystod 2020 ac i mewn i 2021, mae'r gwasanaethau wedi gweld ymchwydd enfawr yn y defnydd tra bod ysgolion ar gau. Mae gan Nia ddealltwriaeth ddofn o anghenion cwricwlaidd myfyrwyr yng Nghymru ac mae wedi bod yn ymwneud â datblygu a diwygio'r cwricwlwm yn ystod y blynyddoedd diwethaf ochr yn ochr â phartneriaid ac addysgwyr allanol. Ei harbenigedd yw trawsnewid yr anghenion hyn yn brofiadau cynnwys atyniadol i gefnogi myfyrwyr ac athrawon. Mae hi wedi gweithio fel Cynhyrchydd Gweithredol arobryn ar nifer o deitlau ac ar lawer o frandiau'r BBC fel Eastenders, Crimewatch a chynnwys BBC Three. Cyn hynny roedd hi'n olygydd cynnwys ac yn Uwch Gynhyrchydd yn S4C.

From: March 8, 2021, 6 p.m.
To: March 8, 2021, 7:30 p.m.
Location: A Zoom link will be sent to registered participants closer to the event, Online Event - Please see description

Technocamps and Institute of Coding in Wales | International Women's Day 2021 | Choosing to Challenge: Gender Equality in STEM

Join us as we virtually celebrate Women in STEM and our partnerships over the past year.

The annual ITWales International Women's Day Celebration provides an insight into the diverse range of business and career opportunities for women in the 21st Century. It offers a platform for sharing experiences, knowledge, and best practice for women, particularly those working within science and technology.

The theme for this year's event is "Choosing to Challenge: Gender Equality in STEM”. The event will showcase educational and business challenges both regionally and nationally; focusing on achievements across Wales with talks from a diverse group of speakers. We welcome all womxn and allys!

Agenda:

6.00pm: Arrivals

6.05pm: Julie Walters, Senior Project Manager at Technocamps

6.10pm: Technocamps Delivery Officers

6.20pm: Kirsty Williams, Welsh Government Education Minister

6.30pm: Jacqueline de Rojas CBE, Chair of the Institute of Coding

6.40pm: Gwen Parry-Jones OBE, CEO of Magnox

7.00pm: Nia M Davies, BBC Wales

7.20pm: Q&A with speakers

7.30pm: Close

Dress code: Formal (slippers optional!)

A Zoom link will be sent to you prior to the event.

International Women's Day is a global day celebrating the economic, political and social achievements of women past, present and future. Annually, thousands of events are held throughout the world to inspire women and celebrate achievements. A global web of rich and diverse local activity connects women from all around the world including political rallies, business conferences, government activities and networking events.

We hope you are able to join us for an evening that promises to entertain, motivate and inspire.


Contact: Megan Chick (Email: megan.chick@technocamps.com) - Telephone: -

Website: https://bit.ly/TCIWD


Event created by: megan.chick

 
  en-gb