Digwyddiad barddoniaeth ar-lein arbennig i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Lizzie Fincham a Natalie Ann Holborow mewn sgwrs â Alan Bilton

Registration is required

Register at: https://bit.ly/lizzieandnatalieIWD

College of Arts and Humanities

Speaker

Lizzie Fincham
Emily Vanderploeg

Speaker's Biography

Mae Lizzie Fincham, a anwyd ym mro Gŵyr, yn astudio am PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd. Mae 80 o'i cherddi wedi cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion a chasgliadau amrywiol, gan gynnwys New Welsh Review, Poetry Wales, North, French Literary Review, New Zealand Review. Mae Lizzie wedi cyrraedd rhestrau byr llawer o wobrau, gan gynnwys gwobr nodedig y Bridport Prize am farddoniaeth deirgwaith. Yn 2017 dyfarnwyd y wobr gyntaf iddi am Brexit Blues yng Nghystadleuaeth Farddoniaeth Brighton. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf, 'Green Figs and Blue Jazz,' gan Cinnamon Press yn 2017. Cyhoeddwyd ei phamffled diweddaraf, 'Contained in Ice,' gan Cinnamon Press yn 2020.

Mae Natalie Ann Holborow yn ysgrifennwr arobryn y cafodd ei chasgliad cyntaf, 'And Suddenly You Find Yourself,' ei lansio yng Ngŵyl Lenyddol Ryngwladol Kolkata a'i chynnwys yn rhestr 'Goreuon 2017' Wales Arts Review. Mae hi'n gyd-awdur yr antholeg Cheval. Enillydd Gwobr Terry Hetherington 2015 ac ymgeisydd ar restr fer cystadleuaeth y Gair Llafar Cursed Murphy, cyhoeddwyd ei hail lyfr 'Small' (Parthian) a phamffled cydweithredol gyda Mari Ellis Dunning, 'The Wrong Side of the Looking Glass' (Black Rabbit Press), yn 2020.

From: March 8, 2021, 2 p.m.
To: March 8, 2021, 3 p.m.
Location: Online Event - Please see description

'Contained in Ice' by Lizzie Fincham
Poignant, elegant and timely, Lizzie Fincham's acute senses and imagistic rhythms give us glimpses beneath the surface of life, to the deeper connections. And always, running through the beauty and the evocation of the natural world, are warnings: 'The woods are turning to smoke'; 'As it always has, the bell tolls'… The delicacy of the poetry belies the magnitude of the themes: the losses and the hope — 'Contained in Ice' contains 'All the small stuff. All the big stuff.'

'Small' by Natalie Ann Holborow
We all have our favourite demons. Weaved throughout poems on mythology, literary figures and other shores, the narrator is haunted by her biggest demon of all: the gargantuan 'Small.' Told with rawness and honesty, the secretive nature of living with an eating disorder is yanked out into the open and given physical form and voice. Through relationship breakdowns, bath-times, the cacophonous dazzle of Delhi and the fug of hospital waiting rooms, 'Small' is there, slyly riding on the shoulders of a woman running for miles to get away ‒ yet forever haunted by a shadow far larger than her own.


Contact: Cultural Institute - Swansea University (Email: cultural-institute@swansea.ac.uk)

Website: https://bit.ly/lizzieandnatalieIWD


Event created by: m.t.hughes

 
  en-gb