Gweithdy Myfyrwyr Ôl-Raddedig ZCCE 2021

Registration is required

Register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/zcce-postgraduate-student-workshop-2021-keynote-speaker-presentations-tickets-132811951121

College of Engineering

Speaker

Professor Alistair Borthwick
Professor Christopher Pain

Speaker's Biography

Mae gan Alistair Borthwick fwy na 40 mlynedd o brofiad ym maes gwyddor beirianneg. Mae'n Gymrawd Athrawol ym Mhrifysgol Caeredin ac yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol Plymouth. Yn flaenorol, roedd Alistair yn Athro Gwyddor Beirianneg ym Mhrifysgol Rhydychen, lle bu'n gweithio am 21 o flynyddoedd rhwng 1990 a 2011. Roedd yn Bennaeth Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol yn UCC o 2011 tan 2013, lle bu'n Gyfarwyddwr Sefydlu Canolfan SFI ar gyfer Ynni Morol ac Adnewyddadwy. Mae diddordebau ymchwil Alistair yn cynnwys mecaneg hylifol amgylcheddol, peirianneg arfordirol a'r cefnforoedd ac ynni adnewyddadwy morol. Yn 2016, dyfarnwyd Drhonoris causa gan Brifysgol Technoleg ac Economeg Budapest i Alistair. Yn 2019, dyfarnwyd Medal Aur y Sefydliad Peirianneg Sifil am ei gyfraniadau gydol oes at faes peirianneg sifil. Mae'n Gymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol Caeredin.

Mae'r Athro Christopher Pain yn bennaeth un o grwpiau ymchwil mwyaf yr ICL, sef Grŵp Modelu a Chyfrifiad Cymhwysol, sy'n cynnwys mwy na 60 o fyfyrwyr ôl-raddedig a chynorthwywyr ymchwil. Mae hefyd yn bennaeth y Labordy Cymhathu Data yn Sefydliad Gwyddor Data’r ICL. Mae ganddo fwy na >230 o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion, wedi cynorthwyo 50 o fyfyrwyr PhD i raddio ac, ar y cyd ag AMCG, wedi derbyn gwobr rhagoriaeth ymchwil yr ICL. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar fodelu ar gyfer 5 consortia, sef MAGIC, PREMIERE, INHALE, RELIANT a MUFFINS, ac mae'n gyd-arweinydd menter gwirfoddolwyr/wirfoddoli y Gymdeithas Frenhinol i academyddion sy'n modelu aerosolau a llifau aer (Cymorth Cyflym ar gyfer y Pandemig). Yn ddatblygydd gwreiddiol y model Hylifedd ar gyfer deinamig hylif a model critigolrwydd FETCH, roedd yn arweinydd technegol yr ymagwedd deallusrwydd artiffisial gyntaf at greu modelau dirprwyon ar gyfer adweithwyr niwclear, a gafodd ei chymhwyso i reoli tanwydd Adweithwyr Nwy Uwch wedi'u hoeri'r DU (AGRs). Yn ogystal â hyn, mae wedi defnyddio deallusrwydd artiffisial mewn nifer o broblemau gwrthdroi geoffisegol a phroblemau hylifau.

From: Jan. 18, 2021, 9:20 a.m.
To: Jan. 18, 2021, noon
Location: Online Event - Please see description

We are delighted to welcome Professor Alistair Borthwick, FREng, FRSE, The University of Edinburgh, and Professor Christopher Pain, Imperial College London, as our guest speakers for the 2021 ZCCE Postgraduate Student Workshop, which will be taking place virtually via Zoom on Monday 18th January from 9:20am. They will talks covering the spectrum of modelling, simulation and computational research interests within ZCCE.

All are welcome to attend. Please see the eventbrite registration for more information.


Contact: Kelly Bevan (Email: zccephdworkshop@swansea.ac.uk)

Website: https://www.swansea.ac.uk/engineering/zcce/events/postgraduate-workshop/


Event created by: k.a.bevan

 
  en-gb