Frank Gilbertson o Bontardawe - Sylfaenydd Prifysgol Abertawe yn 1920

Registration is required

Register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/dathlu-ein-canriffrank-gilbertson-o-bontardawe-sylfaenydd-prifysgol-abertawe-tickets-89234040417

College of Arts and Humanities

A Academi Hywel Teifi Event


This event is part of the Centenary series

Speaker

Dr Hugh Jones

Speaker's Biography

Mae Dr Hugh Jones yn Athro Cyswllt mewn Geneteg a Bioleg Moleciwlaidd yn Ysgol Feddygaeth y Sefydliad Gwyddor Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl mynychu'r ysgol yng Nghastell-nedd, astudiodd am radd mewn Biocemeg ym Mhrifysgol Caergrawnt cyn mynd ymlaen i ennill PhD a chymrodoriaeth ymchwil. Yna symudodd i Goleg Imperial, Llundain i wneud gwaith ôl-ddoethuriaeth pellach mewn peirianneg protein cyn dychwelyd i Gymru i swydd academaidd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n aelod o'r Gymdeithas Microbioleg Cyffredinol, y Gymdeithas Fiocemegol a’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Mae hefyd wedi bod yn gysylltiedig â hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth yng Nghymru. Mae'n byw ym Mhontardawe.

From: Feb. 7, 2020, 7 p.m.
To: Feb. 7, 2020, 8 p.m.
Location: Ty r Gwrhyd , Stryd Holly, Pontardawe SA8 4ET

The lecture is a part of the ' Celebrating our Century - a community University on the world stage' lecture series which celebrates Swansea University's Centenary. Entry is free and all are welcome. This is a Welsh-medium lecture, simultaneous translation will be provided.


Contact: Sioned Williams (Email: sioned.williams@swansea.ac.uk) - Telephone: 01792 606535


Event created by: sioned.williams

 
  en-gb