Coleg Peiranneg: Ddarlithoedd Agoriadol

Registration is required

Register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/coe-centenary-inaugural-lectures-professor-david-penney-tickets-74974963133

College of Engineering

Speaker

Professor David Penney

Speaker's Biography

Cwblhaodd yr Athro David Penney ei radd israddedig mewn Peirianneg a Gwyddor Deunyddiau
ym Mhrifysgol Abertawe yn 2002. Ar ôl treulio cyfnod byr mewn ffatri allwthio uPVC (tair wythnos
ddiflas) yn Beiriannydd Prosesau, dychwelodd David i Abertawe i gofrestru ar y cwrs Doethuriaeth
Beirianneg mewn Technoleg Dur, gan ymchwilio i strwythur micro a pherfformiad cyrydol aloiau
alwminiwm sinc. Noddwyd y radd EngD gan Corus, sef Tata Steel erbyn hyn, ac aeth David ymlaen
i weithio gyda nhw yn ei ffatri yn Shotton yng ngogledd Cymru.
Wrth weithio yn y diwydiant, parhaodd David i gynnal ymchwil ynghylch gweithgynhyrchu a
chymhwyso caenau galfanedig a chyhoeddi ei ganlyniadau mewn cynadleddau a chyfnodolion.
Dychwelodd i Abertawe ym mis Rhagfyr 2009 i fod yn Rheolwr Prosiect ar gyfer Partneriaeth
Hyfforddiant Ymchwil ac Arloesi Dur (STRIP) a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
(WEFO), sef prosiect 5 mlynedd i ariannu Ymchwilwyr EngD Ôl-raddedig. Yn ystod y prosiect
STRIP 5 mlynedd, defnyddiodd David ei wybodaeth am y diwydiant a’r byd academaidd i feithrin
cysylltiadau newydd ac i ehangu sylfaen gymorth y cwmni ar gyfer y cynllun. Dechreuodd ysgrifennu
cynigion grant a fyddai’n datblygu’r EngD i’r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) ac
yn creu cynllun dysgu yn y gweithle Hyfforddiant, Addysg a Dysgu am Ddeunyddiau (METaL) sy’n
cynnig cyrsiau 3 diwrnod a ariennir ym mhynciau deunyddiau a gweithgynhyrchu i bartneriaid
diwydiannol.
Daeth yn aelod academaidd o staff yn 2014 yn y llwybr Arloesi ac Ymgysylltu, gan ganolbwyntio
ar greu cyfleoedd ystyrlon i ymgysylltu â’r diwydiant a chynnal ymchwil a hyfforddiant ar y cyd.
Mae’r Athro Penney wedi gweithio ar werth fwy na £70 miliwn o gynigion grant llwyddiannus
gydag arianwyr llwyddiannus sy’n denu cymorth o fwy na 65 o gwmnïau ledled y DU. Ochr yn
ochr â’r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu a METaL, creodd David Materials Live! ar y
cyd, sef rhaglen ymestyn allan â’r nod o annog mwy o bobl ifanc i faes gwyddor deunyddiau, hyb
gweithgynhyrchu dur SUSTAIN a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau
Ffisegol (EPC), y Bartneriaeth Ffyniant ar brototeipio aloiau cyflym gyda Tata Steel a Phrifysgol
Warwig a Chanolfan Uwch Hyfforddiant Doethuriaethau Peirianneg a ariannwyd gan EPC mewn
caenau diwydiannol gweithredol sy’n ariannu 50 o ymchwilwyr EngD dros y 9 mlynedd nesaf.

From: Nov. 27, 2019, 2 p.m.
To: Nov. 27, 2019, 4 p.m.
Location: College of Engineering ESRI Auditorium (Energy Safety Research Institute), Bay Campus

Professor David Penney will deliver a lecture entitled:

'How I galvanised my future with a love of metal'.

In this inaugural lecture, Professor David Penney will talk about his non-traditional route into
academia, first through industry, then as a project manager, and how his family and friends have
played a key role in this journey. He will go on to discuss his main research area of galvanising
and why he thinks this is one of the most interesting areas of manufacturing and metallurgy. It
encompasses so many disciplines and surrounds us in our daily lives from the cars we drive, to the
buildings we live and work in.
Professor Penney will discuss the industry focused research and training grants he has worked
on since joining Swansea and will share some thoughts on how using different funding sources,
working with companies and how writing with friends can increase the success of proposals and
get you through the otherwise lonely and tedious bid writing process.


Contact: Head of Engineering (Email: HeadofEngineering@swansea.ac.uk)

Website: https://www.swansea.ac.uk/engineering/staff/inaugural-lectures/


Event created by: k.a.bevan

 
  en-gb