‘Now I become myself’: a woman’s voice in music and poetry’

Registration is required

Register at: https://www.taliesinartscentre.co.uk/en/great-hall-music.htm?id=58368

College of Arts and Humanities

Speaker

Rhian Samuel
Professor. Daniel Williams

Speaker's Biography

Ganwyd y cyfansoddwr, Rhian Samuel, yn Aberdâr ym 1944 i deulu cerddorol, Cymraeg ei iaith. Mae hi wedi byw ym Mhrydain a'r Unol Daleithiau ac, ar hyn o bryd, mae'n rhannu ei hamser rhwng Aberdyfi a Llundain. Mae’n cyfansoddi cerddoriaeth gerddorfaol, siambr ac ar gyfer lleisiau a chorau, gan weithio gyda llawer o'r artistiaid clasurol mwyaf blaenllaw heddiw. Ei gwaith cyntaf ar gyfer cerddorfa fawr oedd Elegy-Symphony (Cerddorfa Symffoni St Louis, Arweinydd, Leonard Slatkin, 1981) a chafodd ei gwaith, Tirluniau (2000), ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghyfres Proms y Mileniwm y BBC, yn Neuadd Frenhinol Albert, gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Tadaaki Otaka. Hyd yn hyn, mae dros 120 o'i chyfansoddiadau wedi cael eu cyhoeddi. Yn UDA, bu'n gyd-enillydd Gwobr ASCAP-Rudolph Nissim, 1983, am ei gwaith ar gyfer côr a cherddorfa, La belle dame sans merci. Yn y DU, enillodd y wobr gyntaf yng Ngŵyl Greenwich (1979) a dyfarnwyd sawl anrhydedd iddi ers hynny, gan gynnwys Medal Glyndŵr am wasanaethau i'r Celfyddydau yng Nghymru a Gradd Anrhydedd DMus gan Brifsygol Cymru. Bydd pedwar CD newydd sy’n cyflwyno ei cherddoriaeth yn cael eu lansio yn y gaeaf eleni, gan gynnwys recordiad o Clytemnestra (testun gan Aeschylus) a genir gan Ruby Hughes gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, dan arweiniad Jac Van Steen, ar BIS Records, a dau gylch caneuon, The White Amaryllis (sy'n cynnwys 'Before Dawn') a The Flowing Sand, ar CD i'w gyhoeddi gan Tŷ Cerdd, gyda pherfformiadau gan Katharine Dain, Paul Carey Jones a Jocelyn Freeman. Bydd ei gweithiau ar gyfer y feiolin, a genir gan Madeleine Mitchell a Nigel Foster, yn cael eu perfformio mewn cyngerdd dathlu ym mis Medi yn yr ail Gynhadledd Ryngwladol, ‘Womens’ Work in Music’ ym Mhrifysgol Bangor. Mae Rhian Samuel yn Athro Emeritws Cerddoriaeth ym Mhrifysgol y Ddinas, Llundain, lle bu'n addysgu tan 2013; bu hefyd yn diwtor i fyfyrwyr cyfansoddi yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen. Bellach, mae'n cyfansoddi'n amser llawn o'i chartref â golygfeydd dros Fae Ceredigion ac aber Dyfi.

Mae'r soprano, Siân Dicker, a anwyd yn Wiltshire, yn cwblhau'r cwrs opera yn Ysgol Cerdd a Drama'r Guildhall lle mae hi'n fyfyriwr ysgoloriaeth. Enillodd ei gradd Meistr â Rhagoriaeth o'r Guildhall ar ôl ennill BA anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cerddoriaeth gan Brifysgol y Ddinas Llundain. Enillodd gystadleuaeth Llais Rhyngwladol y Dyfodol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf 2017 a chystadleuaeth Canwr Ifanc y Flwyddyn Cymru Dunraven ym mis Mawrth 2017.

Mae Krystal Tunnicliffe yn bianydd o Awstralia sydd bellach yn byw yn Llundain. Mae ganddi Radd Baglor mewn Cerddoriaeth gan Conservatorium Cerddoriaeth Melbourne a Gradd Meistr gan Ysgol Cerdd a Drama'r Guildhall, lle dyfarnwyd Cymrodoriaeth Iau iddi. Ym mis Ebrill 2018, enillodd Krystal wobr am y cyfeilydd gorau yn rowndiau rhagbrofol Liederfest Cenedlaethol Melbourne. Mae hi'n un o Artistiaid Ifanc Britten-Pears.

From: Nov. 20, 2019, 7 p.m.
To: Nov. 20, 2019, 8:30 p.m.
Location: Great Hall, Bay Campus

‘Now I become myself’: a woman’s voice in music and poetry

Welsh composer Rhian Samuel will talk about her life as a composer of classical music in the USA and the UK, from a time when women composers were an extreme rarity to today when they are much more prevalent. In what ways may this change have enriched our culture? She will be aided by Siân Dicker (soprano) and Kristal Tunnicliffe (piano), who will perform Cerddi Hynafol (Ancient Songs), settings of three medieval Welsh texts apparently by women, and the song ‘Before Dawn’, set to a poem, ‘Mourning to Do’, by American May Sarton.

Organised by the Richard Burton Centre for the Study of Wales, Cultural Institute, Swansea University. This event is part of Being Human: the UK Festival of Humanities 2019.


Contact: Daniel Williams (Email: daniel.g.williams@swansea.acuk)

Website: https://www.taliesinartscentre.co.uk/en/great-hall-music.htm?id=58368


Event created by: m.t.hughes

 
  en-gb