Heneiddio mewn Dinasoedd sy’n Cilio

Registration is required

Register at: http://www.cadr.cymru/en/event-info.htm?id=128

College of Human and Health Sciences

Speaker

Maxwell Hartt

Speaker's Biography

Darlithydd mewn Cynllunio Gofodol yw Maxwell Hartt yn yr Ysgol Ddaearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’n aelod o'r Bwrdd Rheoli o'r Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol Dinasoedd sy’n Cilio. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar groesffordd cynllunio trefol a newid demograffig, yn benodol dinasoedd sy’n heneiddio'n ac yn cilio.

From: Nov. 22, 2018, noon
To: Nov. 22, 2018, 2 p.m.
Location: SURF Seminar Room

The relationship between prosperity, quality of life and population change in US cities


Contact: Catherine Gale (Email: c.gale@swansea.ac.uk) - Telephone: 01792 513734

Website: http://www.cadr.cymru/en/event-info.htm?id=128


Event created by: e.j.clarke

 
  en-gb